loading
Dane zostały zapisane


loading

Skorzystaj z bezpiecznej konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu.
W wyniku konsultacji przez telefon, lekarz możę wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie.

Umów teleporadę:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Okrzei 1 A, 03-715 Warszawa (dalej: „My”). Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres e- mail: biuro@scanmed.pl, telefonicznie: +48 12 629 89 00 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby wskazany powyżej.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych przez adres e-mail: iod@scanmed.pl lub listownie, pisząc na nasz adres siedziby. Będziemy korzystać z Państwa danych osobowych w celach związanych z zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, w tym realizacją rezerwacji terminu Państwa wizyty, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w związku ze świadczeniem usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą firmy, które dostarczają nam narzędzia informatyczne, w tym oprogramowanie do e-rejestracji (w tym: Edoktor24.pl Sp. z o.o.), na podstawie zawartych z tymi firmami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami będą też firmy, jako odrębni administratorzy dostarczający nam systemy szybkich płatności on-line na zasadzie ujawnienia Państwa danych w celu realizacji usług płatniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczych na podstawie przepisów prawa i przez okres wymagany przepisami prawa. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty i uzyskania świadczenia. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, o ile do przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody. Na podstawie Państwa danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.